surfaj i slušaj

Izaberi


brza_pretraga.php?radio_drz=bosna-i-hercegovina&Bosna i Hercegovina

 

brza_pretraga.php?radio_drz=crna-gora&Crna Gora

 

brza_pretraga.php?radio_drz=dijaspora&Dijaspora

 

brza_pretraga.php?radio_drz=hrvatska&Hrvatska

 

brza_pretraga.php?radio_drz=makedonija&Makedonija

 

brza_pretraga.php?radio_drz=slovenija&Slovenija

 

brza_pretraga.php?radio_drz=srbija&Srbija

 

Vaš profil

Dodajte vaših pet favorita

Radio Boom 93- Radio stanica

Lokacija: Požarevac

Država: Srbija

Frekvencija: 93.4 FM

Web: Radio Boom 93


O Radio Boom 93 znamo ovo:

Opis:

 Centar za uÄŤenje stranih jezika "LINK UP" je specijalizovana škola za uÄŤenje engleskog jezika na svim nivoima (od poÄŤetnog do višeg), za sve uzraste (za decu i odrasle) i za razliÄŤite namene (opšti i poslovni engleski, pripreme za meÄ‘unarodne ispite).

Centar za uÄŤenje stranih jezika Vam pruza mogucnost da nauÄŤite, proširite, obnovite znanje engleskog jezika ili ga prilagodite svojim potrebama. Na osnovu principa savremene metodike, uz rad u malim grupama ravnopravno se razvijaju ÄŤetiri osnovne veštine u uÄŤenju stranog jezika (ÄŤitanje, slušanje, pisanje i veština govora).
Centrom za uÄŤenje stranih jezika "LINK UP" rukovodi SunÄŤana Tadić, dugogodišnji profesor PoĹľarevaÄŤke gimnazije i ÄŤlan struÄŤnog udruĹľenja profesora engleskog jezika ELTA. Veliko iskustvo i brojna usavršavanja metodike nastave engleskog jezika na struÄŤnim seminarima, pomogla su da se odaberu, dobro osmišljeni i interesantni udĹľbenici i audio-video programi izdavaÄŤke kuće Longman Pearson.

Centar za uÄŤenje stranih jezika "LINK UP" je do sada saradjivao i sa privrednim subjektima i institucijama: JAPAN TOBACCO, MINISTARSTVO PROSVETE - SKOLSKA UPRAVA POZAREVAC, ALPHA BANK, PIRAEUS BANK, BAYER, TURISTICKA ORGANIZACIJA MALO CRNICE, NVO KORAK i brojni lokalni privatni preduzetnici.

Brzi pregled - države

 

brza_pretraga.php?radio_drz=bosna-i-hercegovina&Bosna-i-Hercegovina brza_pretraga.php?radio_drz=crna-gora&Crna-Gora brza_pretraga.php?radio_drz=hrvatska&Hrvatska brza_pretraga.php?radio_drz=makedonija&Makedonija brza_pretraga.php?radio_drz=slovenija&Slovenija brza_pretraga.php?radio_drz=srbija&Srbija brza_pretraga.php?radio_drz=dijaspora&Dijaspora