surfaj i slušaj

Izaberi


brza_pretraga.php?radio_drz=bosna-i-hercegovina&Bosna i Hercegovina

 

brza_pretraga.php?radio_drz=crna-gora&Crna Gora

 

brza_pretraga.php?radio_drz=dijaspora&Dijaspora

 

brza_pretraga.php?radio_drz=hrvatska&Hrvatska

 

brza_pretraga.php?radio_drz=makedonija&Makedonija

 

brza_pretraga.php?radio_drz=slovenija&Slovenija

 

brza_pretraga.php?radio_drz=srbija&Srbija

 

Vaš profil

Dodajte vaših pet favorita

nema zapisa

O Radio Gong znamo ovo:

Opis:

GONG radio je osnovan 27. aprila 1996. godine i od tada uspešno postoji u Jagodini. Kroz godine velike društvene krize, nesigurne ekonomske perspektive, politiÄŤke nestabilnosti i ratnog okruĹľenja, svrstao se meÄ‘u 4 radio stanice koje su, nakon dugo godina na prvom i jedinom legalnom konkursu za dodelu frekvencija za lokalne emitere, 2007. godine, obezbedile dozvolu za emitovanje radio programa na podruÄŤju grada Jagodina.

Frekvencija: 93.6 MHz

 

 

 

 

Muzika


Dobra muzika je kljuÄŤ uspeha radija, kaĹľe definicija. Ljudi najviše slušaju radio zbog muzike. Mešavina razliÄŤitih Ĺľanrova, stilova i ritmova pokazala se kao dobar recept pri pakovanju muzike. Trudimo se da kvalitetna muzika, tzv. evergrin u razliÄŤitim vrstama muzike, ÄŤini dobar deo naše muziÄŤke matrice.

 

 

 

Govor na našem radiju


Pored muzike, osnovno izraĹľajno sredstvo radija je: govor. Spikeri-voditelji na našem radiju priÄŤaju, ne interpretiraju sadrĹľaj i stvaraju ga u trenutku. Oni su dobri domaćini našim slušaocima, koji im veruju.

Uz pomoć govora ostvarujemo komunikacionu misiju prema slušaocima. Poštujemo jeziÄŤke norme i stalno odrĹľavamo ravnoteĹľu izmeÄ‘u formalnog i svakodnevnog-neformalnog govora.

Prepoznavanje ciljnih grupa

Zaista smo se više puta upitali: ko, kada (noć, doruÄŤak, na poslu, preko dana, uveÄŤe, vikendom) i kako sluša našu radio stanicu? Vrlo nam je bitno da je naÄŤin na koji se obraćamo našoj ciljnoj grupi ispravan.

Ono što je nama primarno je da slušaoci budu zadovoljni programom našeg radija, a da pritom uvek puštamo dobru muziku, korisne informacije i zanimljive emisije.

Trudimo se da odrĹľimo slušalaÄŤku paĹľnju razliÄŤitih generacija, no, preciznije, našu ciljnu grupu ÄŤine preteĹľno slušaoci – od 30 do 60 godina. Mislimo da je ova ciljna grupa najbrojnija u udarno radijsko vreme, ujutru i preko dana, a u veÄŤernjem i noćnom programu se sniĹľava starosna granica.

Programski koncept je informativno-servisno-muziÄŤki, sa modernim programom, urbanim pristupom, uz poštovanje tradicionalistiÄŤkih formi.

Naša radio stanica je apolitiÄŤna. Mesto u programu uvek su imali svi koji su vaĹľni za ovaj grad – predstavnici gradske uprave, komunalnih organizacija, ustanova kulture, crkvene opštine, sportskih klubova, pojedinci. Jednom reÄŤju, u svakom trenutku znamo kome se obraćamo. Imamo dovoljan broj slušalaca, i to opravdava postojanje našeg radija – ekonomsko, društveno.

Prilikom pravljenja programa – radijsku identifikaciju, uz odreÄ‘enje talasne duĹľine: 93.6 - planski ponavljamo, grafiÄŤki logo istaknut je na memorandumu, našim vizit kartama i reklamnom materijalu.

Sve je stvar ukusa, a mi se trudimo da zadovoljimo razliÄŤite.

Web prezentacija htpp://www.radiogong.co.rs

Slušajte nas 24 ÄŤasa uĹľivo.

Brzi pregled - države

 

brza_pretraga.php?radio_drz=bosna-i-hercegovina&Bosna-i-Hercegovina brza_pretraga.php?radio_drz=crna-gora&Crna-Gora brza_pretraga.php?radio_drz=hrvatska&Hrvatska brza_pretraga.php?radio_drz=makedonija&Makedonija brza_pretraga.php?radio_drz=slovenija&Slovenija brza_pretraga.php?radio_drz=srbija&Srbija brza_pretraga.php?radio_drz=dijaspora&Dijaspora