surfaj i slušaj

Izaberi


brza_pretraga.php?radio_drz=bosna-i-hercegovina&Bosna i Hercegovina

 

brza_pretraga.php?radio_drz=crna-gora&Crna Gora

 

brza_pretraga.php?radio_drz=dijaspora&Dijaspora

 

brza_pretraga.php?radio_drz=hrvatska&Hrvatska

 

brza_pretraga.php?radio_drz=makedonija&Makedonija

 

brza_pretraga.php?radio_drz=slovenija&Slovenija

 

brza_pretraga.php?radio_drz=srbija&Srbija

 

Vaš profil

Dodajte vaših pet favorita

nema zapisa

O Radio Srbobran znamo ovo:

Opis:

 Koristimo radijske mogućnosti i posebnosti i kreiramo odnos izmeÄ‘u oglašivaÄŤa i slušalaca. Naš osnovni cilj je povezati Vaš proizvod ili uslugu sa našim slušaocima i uÄŤiniti ih Vašim klijentima.


Naši rezultati su veliki, ali u proizvodnju programa ukljuÄŤen je mali broj ljudi. U kreiranju novih sadrĹľaja uÄŤestvuju svi koji rade na radiju - tako moĹľete biti sigurni da će Vaša poruka biti prezentovana na uverljiv naÄŤin, jer su ponudu koju ste dobili, izmeÄ‘u ostalog, osmišljavali i naši novinari, producenti. Cela ekipa našeg radija aktivno uÄŤestvuje u kreiranju, osmišljavanju i oĹľivljavanju raznih ideja.


Vremena se menjaju, ali princip našeg rada ostaje isti - win win situacija i za klijente i za slušaoce. Upravo slušaoc nam je uvek na prvom mestu, a to je i garancija da će Vaša poruka dopreti do njega.

Brzi pregled - države

 

brza_pretraga.php?radio_drz=bosna-i-hercegovina&Bosna-i-Hercegovina brza_pretraga.php?radio_drz=crna-gora&Crna-Gora brza_pretraga.php?radio_drz=hrvatska&Hrvatska brza_pretraga.php?radio_drz=makedonija&Makedonija brza_pretraga.php?radio_drz=slovenija&Slovenija brza_pretraga.php?radio_drz=srbija&Srbija brza_pretraga.php?radio_drz=dijaspora&Dijaspora